Zakat

Menyuburkan Kebaikan, Meredam Kesenjangan Dengan Zakat

Zakat maal, zakat fitrah, zakat pertanian